KEMUDAHAN ASAS DI FELDA JENGKA 25

 

Antara kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Felda Jengka 25 kepada masyarakat komuniti peneroka / penerokawati felda adalah seperti berikut:

 

1) Bekalan Air

2) Bekalan Elektrik

3) Masjid

  

 

4) Klinik Kesihatan Desa

  

 

5) D'Mart

 

 

6) Dewan Orang Ramai

 

7) Sekolah Rendah 

8) Tabika Kemas

 

9) Rela

 

10) Pondok Menunggu Bas

 

11) KOMPLEKS SUKAN