Untuk makluman Talian Hotline COVID-19 yang dikendalikan oleh Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan akan mula beroperasi 24 jam.